Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери > Търговия с вътрешна информация

Търговия с вътрешна информация

insider_trading.jpg

За да се спазват правилата за търговия с вътрешна информация Софарма АД поддържа строга политика за докладване следвайки всички текущи законови разпоредби, включително съставя актуализиран списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация и декларации, подписани от тях, за да удостовери, че те са запознати с правните си задължения. Софарма съобщава за всички сделки, извършени от лица с достъп до ВИ и следи всички свързани дружества и вътрешни лица да правят същото, доколкото е възможно.

2017
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 септември 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 18 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15-18 септември 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 18 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 18 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 18 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 септември 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 11-12 септември 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 септември 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 11 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 11 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 11 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7-8 септември 2017 г., получено от Донев Инвестмънтс Холдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 11 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 септември 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1-5 септември 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 септември 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 4 септември 2017 г., получено от Росица Димчева Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 4 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 4 септември 2017 г., получено от Огнян Иванов Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 септември 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 септември 2017 г., получено от Огнян Иванов Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 септември 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 август 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от ДИХ - 1
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 август 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 юни 2017 г., получено от Унифарм АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 юни 2017 г., получено от ДИХ - 2
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Софарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017 г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 юни 2017 г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Росица Донева
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 юни 2017г., получено от ДОХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 юни 2017г., получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 юни 2017г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 юни 2017 г., получено от ДИХ
Insider trading disclosure of June, 07 2017 received by DIH
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 юни 2017 г., получено от ДИХ
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 1 юни 2017 г., получено от ДИХ
2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016 получено от Софарма трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 22 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от ДИХ АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016 получено от Огнян Иванов Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 13 Декември, 2016 получено от Софарма Трейдинг АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 9 Декември, 2016 получено от Елфарма АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Огнян Донев
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 Декември, 2016 получено от Хомоген АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016 получено от Медика АД
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 6 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 Декември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 15 Септември, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 Август, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 26 Август, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Август, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 Август, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 29 Юли, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 Юли, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Юли, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Юли, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 Юли, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 30 Юни, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 23 Юни, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 16 Юни, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 2 Юни, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 27 Май, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 19 Май, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 12 Май, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 5 Май, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 Април, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 21 Април, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Април, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 Април, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 24 Март, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 17 Март, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 Март, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 25 Февруари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 18 Февруари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 4 Февруари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 28 Януари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 20 Януари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Януари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 14 Януари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 8 Януари, 2016
Уведомление за търговия с вътрешна информация от 7 Януари, 2016