Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 25
България 73
Други 2

Приносът на продажбите в България към приходите от консолидираните продажби през 2016 г. възлиза на 73%, като нараства с 3% в сравнение с 2015 г. Софарма има дял от 4% на българския фармацевтичен пазар по отношение на стойността и 14% по отношение на количество. Позицията на основните конкуренти на дружеството в страната са както следва:

  • Novartis: 7% (4% в бр.)
  • Roche: 6% (0.3% в бр.),
  • Актавис: 5% (11% в бр.)
  • GlaxoSmithKlein: 4% (2% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 4% (3% в бр.)
  • Astra Zeneca: 3% (1% в бр.)
  • Байер: 3% (2% в бр.)