Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 27
България 71
Други 2

Приносът на продажбите в България към приходите от консолидираните продажби през 2015 г. възлиза на 71%, като нараства с 6% в сравнение с 2014. Софарма има дял от 4% на българския фармацевтичен пазар по отношение на стойността и 14% по отношение на количество. Позицията на основните конкуренти на дружеството в страната са както следва:

  • Novartis: 7% (4% в бр.)
  • Roche: 6% (0.3% в бр.),
  • GlaxoSmithKlein: 6% (3% в бр.)
  • Актавис: 4.8 % (12% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 4.3% (3% в бр.)
  • Astra Zeneca: 3.3% (0.9% в бр.)
  • Байер: 2% (1.9 в бр.)