Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 28
България 70
Други 2

Приносът на продажбите в България към приходите от консолидираните продажби през деветмесечието на 2017 г. възлиза на 70%, като нараства с 8% в сравнение със същия период през 2016 г. Софарма има дял от 4% на българския фармацевтичен пазар по отношение на стойността и 14% по отношение на количество. Позицията на основните конкуренти на дружеството в страната са както следва:

  • Novartis: 7% (4% в бр.)
  • Roche: 6% (0.3% в бр.),
  • Actavis: 6% (11% в бр.)
  • GlaxoSmithKlein: 4% (2% в бр.)
  • Abbvie: 4% (0% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 4% (3% в бр.)
  • Astra Zeneca: 3% (1% в бр.)
  • Pfizer: 3% (1% в бр.)
  • Bayer: 3% (2% в бр.)