Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 23
България 76
Други 1

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 76%, като същите се увеличават с 31% спрямо първото тримесечие на 2017 г. Софарма заема 4% дял от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 13% от продажбите в натурално изражение. Позицията на основните конкуренти на дружеството в страната са както следва:

  • Novartis: 7% (4% в бр.)
  • Roche: 6% (0.3% в бр.),
  • Actavis: 6% (11% в бр.)
  • GlaxoSmithKlein: 4% (3% в бр.)
  • Abbvie: 4% (0% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 4% (4% в бр.)
  • Astra Zeneca: 3% (1% в бр.)
  • Pfizer: 3% (1% в бр.)
  • Bayer: 3% (2% в бр.)