Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

18 Декември 2014

Софарма АД информира, че от 11 Декември 2014 до и включително 17 Декември 2014 Дружеството изкупи обратно 510 собствени акции представляващи 0.00039% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 1964.01 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.85. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 113 553, представляващи 3.87% от акционерния капитал на Дружеството.