Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

6 Август 2015

Софарма АД информира, че от 29 юли 2015 до и включително 05 август 2015 Дружеството изкупи обратно 350 собствени акции представляващи 0.00026% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 945.90 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.703. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 175 182, представляващи 3.84 % от акционерния капитал на Дружеството.