Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

31 Юли 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 24 Юли 2014 до и включително 30 Юли 2014 Дружеството изкупи обратно 16 450 собствени акции представляващи 0.012% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 68 247.25 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.15. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 047 028, представляващи 3.82% от акционерния капитал на Дружеството.