Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

30 Юли 2015

Софарма АД информира, че от 23 юли 2015 до и включително 28 юли 2015 Дружеството изкупи обратно 5000 собствени акции представляващи 0.0037% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 13 800.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.76. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 174 832, представляващи 3.84 % от акционерния капитал на Дружеството.