Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

20 Февруари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 13 Февруари 2014 до и включително 19 Февруари 2014 Дружеството изкупи обратно 1 500 собствени акции представляващи 0.0011% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 6 420.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.28. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 029 373, представляващи 3.81% от акционерния капитал на Дружеството.