Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

16 Януари 2014

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 9 Януари 2014 до и включително 15 Януари 2014 Дружеството изкупи обратно 18 313 собствени акции представляващи 0.014% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 72 711.42 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 3.97. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 507 224, представляващи 4.17% от акционерния капитал на Дружеството.