Каталог > Press > Корекция на уведомление за придобиване на собствени акции

Корекция на уведомление за придобиване на собствени акции

8 Декември 2017

Софарма АД (Дружеството) информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 2 691 292 собствени акции представляващи 1.997% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 11 491 816.84  на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27 лева.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  8 776 785, представляващи 6.511% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки "Софарма" АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.