Каталог > Press > Notification

Notification

11 Септември 2017
На основание чл. 100к., ал.1, от ЗППЦК, Ви уведомяваме,че на 8 септември 2017г. Софарма АД придоби 111 066 акции от капитала на Унифарм АД в резултат на подадени искания от акционери техните акции да бъдат изкупени по реда на чл. 157б от ЗППЦК.
Напомняме на всички акционери на “Унифарм” АД, които не са участвали в търговото предлагане отправено от “Софарма” АД, че имат право да изискат техните акции да бъдат изкупени до 19 септември 2017 г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Искането следва да се отправи до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД. Цената за една акция на „Унифарм” АД по предложението по чл. 157а и при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 4.35 лв. за една акция.