Каталог > Press > Приходи от продажби за месец април 2019 г.

Приходи от продажби за месец април 2019 г.

7 Май 2019

  София, България, 7 май 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец април 2019 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си със 7% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. запазване на продажбите за вътрешен пазар и 11% спад на продажбите за износ.

 През първите четири месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция намаляват с 3% спрямо същия период на 2018 година в т.ч. 15% спад на продажбите за вътрешен пазар и 5% ръст на продажбите за износ.