Каталог > Press > Приходи от продажби за месец април 2020 г.

Приходи от продажби за месец април 2020 г.

5 Май 2020

София, България, 5 май 2020 годинаСъгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец април 2020 година Софарма АД реализира ръст в продажбите си с 39% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 3% спад на продажбите за вътрешен пазар и 54% ръст на продажбите за износ.

През първите четири месеца на 2020 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 5% спрямо същия период на 2019 година, в т.ч. изпълнение на продажбите за вътрешен пазар и 7% ръст на продажбите за износ.