Каталог > Press > Приходи от продажби за месец февруари 2019 г.

Приходи от продажби за месец февруари 2019 г.

6 Март 2019

"Софарма" АД уведомява, че за месец февруари 2019 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 14% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 38% спад на продажбите за вътрешен пазар и 1% ръст на продажбите за износ.
През първите два месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 1% спрямо същия период на 2018 година в т.ч. 15% спад на продажбите за вътрешен пазар и 13% ръст на продажбите за износ.