Каталог > Press > Приходи от продажби за месец март 2019 г.

Приходи от продажби за месец март 2019 г.

5 Април 2019

София, България, 5 април 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец март 2019 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си със 16% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 11% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 22% ръст на продажбите за износ.


През първото тримесечие на 2019 година приходите от продажби на продукция се намаляват с 2% спрямо първото тримесечие на 2018 година в т.ч. 18% спад на продажбите за вътрешен пазар и 11% ръст на продажбите за износ.