Каталог > Press > Приходи от продажби за месец септември 2019 г.

Приходи от продажби за месец септември 2019 г.

7 Октомври 2019

София, България, 7 октомври 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец септември 2019 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 31% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 5% спад на продажбите за вътрешен пазар и 66% ръст на продажбите за износ.

През деветте месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 2% спрямо същия период на 2018 година, в т.ч. 9% спад на продажбите за вътрешен пазар и 10% ръст на продажбите за износ.