Каталог > Press > Приходи от продажби за месец януари 2019 г.

Приходи от продажби за месец януари 2019 г.

5 Февруари 2019

“Софарма“ АД уведомява, че за месец януари 2019 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 1% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 13% ръст на продажбите за износ и 15% спад на продажбите за вътрешен пазар.