Каталог > Press > Приходи от продажби за месец юни 2019 г.

Приходи от продажби за месец юни 2019 г.

5 Юли 2019

София, България, 05 юли 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че за месец юни 2019 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 1% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 6% спад на продажбите за вътрешен пазар и 7% ръст на продажбите за износ.

През първите шест месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 1% спрямо същия период на 2018 година в т.ч. 11% спад на продажбите за вътрешен пазар и 10% ръст на продажбите за износ.