Каталог > Press > Разкриване на дялово участие

Разкриване на дялово участие

12 Септември 2016

Уведомяваме Ви, че на 12.09.2016 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“ за покупка на 81 401 броя акции, представляващи 0.06 %, с която сделка дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма” АД достигна до 5.05%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 08.09.2016 година.