Каталог > Press > Уведомление за допусната техническа грешка в поканата за ОСА на "Софарма" АД

Уведомление за допусната техническа грешка в поканата за ОСА на "Софарма" АД

2 Май 2017

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В представената за обявяване в X3News, investor.bg и интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.bg покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД, насрочено за 02 юни 2017 г., е допусната техническа грешка в датата, определена за провеждане на общото събрание в случай, че на 02 юни 2017 г. не се събере нужния кворум за провеждане на Общо събрание, а именно:

В първия абзац на поканата е записано „16 юли 2017 г.“ като дата за провеждане на общо събрание при недостатъчен кворум за това на 02 юни 2017 г.

Същевременно в последния абзац е записано, че датата по чл.227, ал.3 от ТЗ е 16 юни 2017 г.

Уведомяваме всички акционери, че коректната дата за провеждане на общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД при условията на чл. 227, ал.3 от ТЗ, относима към насроченото за 02 юни 2017 г. Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, е 16 юни 2017 г.

Извиняваме се за причиненото неудобство.