Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

6 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 5 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 1 000 собствени акции представляващи 0.0007% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 690.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.69.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 845 266, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството.