Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

11 Декември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 10 декември 2018г. Дружеството изкупи обратно 5 620 собствени акции представляващи 0.0042% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 20 792.80 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.70.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 850 336, представляващи 6.57% от акционерния капитал на Дружеството.