Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

27 Септември 2019

София, България, 27 септември 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 26 септември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 182 собствени акции представляващи 0.0001% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 607,88 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3,34.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 881 832, представляващи 6.59% от акционерния капитал на Дружеството.