Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

18 Декември 2019

София, България, 18 декември 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 17 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 28 390 собствени акции представляващи 0.0211% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 98 346,20 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,4641.
Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 110 667, представляващи 6.76% от акционерния капитал на Дружеството.