Каталог > Press > Уведомление за обратно изкупени акции

Уведомление за обратно изкупени акции

20 Декември 2019

София, България, 20 декември 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 19 декември 2019 г. Дружеството изкупи обратно 2 000 собствени акции представляващи 0.0015%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 6 890 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,4450.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 112 667, представляващи 6.76% от акционерния капитал на Дружеството