Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

21 Декември 2017

Софарма АД информира, че на 20 декември 2017 Дружеството изкупи обратно 10 934 собствени акции представляващи 0.0081%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 46 697.52 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 032 980, представляващи 6.70 % от акционерния капитал на Дружеството.