Каталог > Press > Уведомление за придобиване на собствени акции

Уведомление за придобиване на собствени акции

19 Септември 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 18 септември 2018г. Дружеството изкупи обратно 5 000 собствени акции представляващи 0.0037%  от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 20 700.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.14.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Извънредно общо събрание от 23.02.2018 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е  9 165 000, представляващи 6.80% от акционерния капитал на Дружеството.