Przychody wg krajów

Podział przychodów ze sprzedaży według regionu geograficznego
 %
Europa 33
Bułgaria 65
Pozostałe 2

Udział w sprzedaży w Bułgarii do skonsolidowanych przychodów w sprzedaży w H1 2018 roku wyniósł 65%, co oznacza wzrost o 10% w H1 2017 roku. Sopharma miała 3.5% udział na bułgarskim rynku farmaceutycznym w ujęciu wartościowym oraz 12% udział w perspektywie sprzedanych produktów (w jednostkach). Pozycja głównym konkurentów Sopharma, zostały zawarte w następujący sposób:

  • Novartis: 7% (4% w jednostkach),
  • Roche: 6% (0.3% w jednostkach),
  • Actavis: 5% (10% w jednostkach),
  • GlaxoSmithKlein: 4% (3% w jednostkach),
  • Abbvie: 3.5% (0% w jednostkach),
  • Sanofi-Aventis: 3.6% (3% w jednostkach),
  • Astra Zeneca: 3% (1% w jednostkach),
  • Pfizer: 3.6% (1% w jednostkach),
  • Merck: 2.7% (1% in w jednostkach).