Przychody wg krajów

Podział przychodów ze sprzedaży według regionu geograficznego
 %
Europa 34
Bułgaria 64
Pozostałe 2

Udział sprzedaży w Bułgarii w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaż w 2019. Wyniósł 64%, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu do pierwszego sprzedaż w 2018 r. Sopharma ma 3% udział w bułgarskim rynku farmaceutycznym pod względem wartości i 10% pod względem wartości sprzedanej ilości (jednostki). Pozycje głównych konkurentów Spółki w kraju są następujące:

  • Novartis: 7% (4% w jednostkach),
  • Roche: 6% (0.2% w jednostkach),
  • Actavis: 4.5% (9% w jednostkach),
  • GlaxoSmithKlein: 3.5% (2.7% w jednostkach),
  • Abbvie: 3.8% (0% w jednostkach),
  • Sanofi-Aventis: 3% (2% w jednostkach),
  • Astra Zeneca: 2.6% (0.5% w jednostkach),
  • Pfizer: 3.8% (1% w jednostkach),
  • Merck: 3.8% (1% in w jednostkach).