Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 33
България 66
Други 1

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през 2020 г. възлиза на 66%, като същите се увеличават с 16% спрямо 2019 година. Софарма“ АД заема 3% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 11% от продажбите в натурално изражение:

  • Novartis: 6.8% (3.7% в бр.)
  • Roche: 6.7% (0.2% в бр.),
  • Actavis: 4.3% (10% в бр.)
  • GlaxoSmithKlein: 2.8% (2.4% в бр.)
  • Abbvie: 3.7% (0% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 2.8% (2% в бр.)
  • Astra Zeneca: 2.8% (0.4% в бр.)
  • Pfizer: 3.5% (0.5% в бр.)
  • Merck: 4.3% (0.8% в бр.)