Каталог > Инвеститори > Финансови отчети

Финансови отчети

2020
Full Year
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към Индивидуалния ГФО към 31.12.2020 г.
Индивидуален Годишен доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2020 г.
Одиторски доклад към 31.12.2020 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2020 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Карта за оценка към 31.12.2020 г.
Нефинансова декларация към Индивидуалния ГФО към 31.12.2020 г.
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г. - Excel
Q4
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.
Доклад за дейността към 31.12.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2020 г.
Допълнителна информация към 31.12.2020 г.
Форми на КФН към 31.12.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2020 г.- Excel
Q3
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г.
Доклад за дейността към 30.09.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2020 г.
Допълнителна информация към 30.09.2020 г.
Форми на КФН към 30.09.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2020 г. - Excel
Q2
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г.
Доклад за дейността към 30.06.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2020 г.
Допълнителна информация към 30.06.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 30.06.2020 г.
Форми на КФН към 30.06.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2020 г. - Ексел
Q1
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г.
Доклад за дейността към 31.03.2020 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2020 г.
Допълнителна информация към 31.03.2020 г.
Форми на КФН към 31.03.2020 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.03.2020 г.
Декларация на отговорните лица към 31.03.2020 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2020 г. - Excel
2019
Full Year
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към Индивидуалния ГФО по МСС към 31.12.2019 г.
Индивидуален Годишен доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г.
Декларация на одиторите към 31.12.2019 г.
Одиторски доклад към 31.12.2019 г.
Декларация за Корпоративно управление към 31.12.2019 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Нефинансова декларация към Индивидуалния ГФО към 31.12.2019 г.
Годишен одитиран индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Карта за оценка към 31.12.2019 г.
Q4
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г.
Доклад за дейността към 31.12.2019 г.
Форми на КФН към 31.12.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 31.12.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 31.12.2019 г.
Допълнителна информация към 31.12.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.12.2019 г. - Excel
Q3
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г.
Доклад за дейността към 30.09.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.09.2019 г.
Декларация на отговорните лица към 30.09.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.09.2019 г. - Excel
Q2
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г.
Доклад за дейността 30.06.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2019 г.
Допълнителна информация към 30.06.2019 г.
Информация по Приложение № 9 от Наредба 2 към 30.06.2019 г.
Декларация за отговорните лица към 30.06.2019 г.
Форми на КФН към 30.06.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 30.06.2019 г. - Excel
Q1
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г.
Бележки към индивидуален финансов отчет по МСС 31.03.2019 г.
Доклад за дейността 31.03.2019 г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2019 г.
Допълнителна информация към 31.03.2019 г.
Приложение Nº9
Декларация за отговорните лица към 31.03.2019 г.
Форми на КФН към 31.03.2019 г.
Индивидуален финансов отчет по МСС към 31.03.2019 г. - Excel
2018
Full Year
Одитиран финансов отчет към 31.12.2018г.
  • 338 KB pdf
Бележки към ФО към 31.12.2018г.
  • 5.7 MB pdf
Доклад за дейността към 31.12.2018 г.
Форми на КФН към 31.12.2018г.
  • 242 KB xlsx
Декларация на отговорните лица към 31.12.2018г.
  • 122 KB pdf
Декларация на одиторите към 31.12.2018г.
  • 126 KB pdf
Одиторски доклад към 31.12.2018г.
  • 732 KB pdf
Декларация за корпоративно управление към 31.12.2018г.
  • 497 KB pdf
Нефинансова декларация към ФО към 31.12.2018г.
  • 968 KB pdf
Карта за оценка към 31.12.2018г.
  • 242 KB xlsx
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
  • 247 KB pdf
Q4
Индивидуален финансов отчет към 31.12.2018г.
Бележки към ФО към 31.12.2018г.
Доклад за дейността към 31.12.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.12.2018г.
Допълнителна информация към 31.12.2018г.
Декларация към 31.12.2018г.
Форми на КФН към 31.12.2018г.
Приложение 9 към 31.12.2018 г.
Q3
Финансов отчет към 30.09.2018г.
Бележки към ФО към 30.09.2018г.
Доклад за дейността към 30.09.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2018г.
Допълнителна информация към 30.09.2018г.
Приложение 9
Декларации към 30.09.2018г.
Форми на КФН към 30.09.2018г.
Q2
Индивидуален финансов отчет към 30.06.2018г.
Бележки към ФО към 30.06.2018г.
Доклад за дейността към 30.06.2018г.
Списък с вътрешна информация към 30.06.2018г.
Допълнителна информация към 30.06.2018г.
Приложение 9 към 30.06.2018г.
Декларации към 30.06.2018г.
Форми на КФН към 30.06.2018г.
Q1
Финансов отчет към 31.03.2018г.
Бележки към ФО към 31.03.2018г.
Доклад за дейността към 31.03.2018г.
Списък с вътрешна информация към 31.03.2018г.
Приложение 9
Допълнителна информация към 31.03.2018г.
Декларации към 31.03.2018г.
Форми на КФН към 31.03.2018г.
2017
Full Year
Карта за оценка към 31. 12. 2017 г.
Нефинансова декларация към ФО към 31. 12. 2017 г.
Декларация на отговорните лица към 31. 12. 2017 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Декларация на одиторите към 31. 12. 2017 г.
Одиторски доклад към 31. 12. 2017 г.
Декларация за корпоративно управление към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q4
Декларация към 31. 12. 2017 г.
Допълнителна информация към 31. 12. 2017 г.
Списък с вътрешна информация към 31. 12. 2017 г.
Приложение 9 към 31. 12. 2017 г.
Форми на КФН към 31. 12. 2017 г.
Доклад за дейността към 31. 12. 2017 г.
Бележки към ФО към 31. 12. 2017 г.
Финансов отчет към 31. 12. 2017 г.
Q3
Приложение 9 към 30.09.2017г.
Декларации към 30.09.2017г.
Списък с вътрешна информация към 30.09.2017г.
Допълнителна информация към 30.09.2017г.
Форми на КФН към 30.09.2017г.
Доклад за дейността към 30.09.2017г.
Бележки към ФО към 30.09.2017г.
Финансов отчет към 30.09.2017г.
Q2
Бележки към ФО
Приложение 9
Финансов отчет
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Декларации
Форми на КФН
Доклад за дейността
Q1
Вътрешна информация
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Финансов отчет
Декларации
Форми на КФН
Допълнителна информация
Приложение 9
2016
Full Year
Декларация на одиторите
Одитиран финансов отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията
Декларация на отговорните лица
Форми на КФН
Карта за оценка
Доклад за дейността
Декларация за корпоративно управление
Бележки към ФО
Одиторски доклад
Q4
Декларации
Списък с вътрешна информация
Допълнителна информация
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Приложение 9
Финансов отчет
Форми на КФН
Q3
Списък с вътрешна информация
Декларации
Приложение 9
Допълнителна информация
Форми на КФН
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Финансов отчет
Q2
Вътрешна информация
Форми на КФН
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Финансов отчет
Допълнителна информация
Декларации
Q1
Декларации
Форми на КФН
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Финансов отчет
Доклад за дейността
Вътрешна информация
2015
Full Year
Декларации
Одиторски доклад
Доклад за прилагане
Бележки към ФО
Форми на КФН
Спазвай или обяснявай
Карта за оценка
Доклад за дейността
Приложение 11
Финансов отчет
Q4
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Q3
Форми на КФН
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Декларации
Допълнителна информация
Q2
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Q1
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
2014
Full Year
Декларации
Одиторски доклад
Форми на КФН
Приложение 11
Доклад за възнагражденията
Финансов отчет
Бележки към ФО
Карта за оценка
Доклад за дейността
Спазвай или обяснявай
Q4
Форми на КФН
Допълнителна информация
Декларации
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Q3
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Q2
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Допълнителна информация
Декларации
Q1
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
2013
Full Year
Финансов отчет
Доклад за дейността
Бележки към ФО
Форми на КФН
Декларации
Карта за оценка
Отчет Спазвай или обяснявай
Одиторски доклад
Приложение 11
Q4
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Q3
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Q2
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Q1
Декларации
Допълнителна информация
Вътрешна информация
Форми на КФН
2012
Full Year
Карта за оценка
Приложение 11
Доклад за дейността
Одиторски доклад
Отчет Спазвай или обяснявай
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Бележки към ФО
Q4
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Q3
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Q2
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Q1
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
2011
Full Year
Форми КФН
Одиторски доклад
Спазвай или обяснявай
Годишен КСО отчет
Приложение 11
Бележки към ФО
Декларации
Доклад за възнагражденията
Доклад за дейността
Q4
Финансов отчет
Форми на КФН
Допълнителна информация
Декларации
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Q3
Вътрешна информация
Финансов отчет
Декларации
Форми на КФН
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Q2
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Декларации
Допълнителна информация
Бележки към ФО
Q1
Допълнителна информация
Декларации
Бележки към ФО
Доклад за дейността
Вътрешна информация
Финансов отчет
Форми на КФН
Full Year
def tkitolo