Каталог > Press > 2017 година беше най-добрата година за „Софарма“ АД след кризата

2017 година беше най-добрата година за „Софарма“ АД след кризата

30 Януари 2018

"Софарма" АД приключи най-успешната си финансова година след кризата. 2017 година завърши с 12.5% ръст на приходите, които достигнаха 205.3 милиона лева, 44.8% ръст на оперативната печалба, 30.7% ръст на EBITDA и близо 10% ръст на нетната печалба.

През тази успешна година компанията взе две важни инвестиционни решения, а именно да стартира изграждането на:

  1. Екстракционна мощност в гр. Казанлък, която ще позволи по-ефективното и съвременно производство на всички фитопродукти и

  2. Нов лиофилен завод в гр. София, необходима стъпка за увеличаване на капацитета за производство на животоспасяващия Метилпреднизолон.

След близо 5 години на ниска активност в капиталовите инвестиции тези проекти представляват логично продължение на програмата за устойчиво развитие на компанията, както и на осъзнатата ни социална функция в сферата на здравеопазването в България.