Каталог > Press > Информация относно споразумението за сливане

Информация относно споразумението за сливане

3 Юли 2014

Уведомяваме Ви, че на 02.07.2014 год. „СОФАРМА” АД внесе за одобрение в Комисия за финансов надзор подписан Договор за преобразуване чрез вливане между „Българска роза-Севтополис” АД и „Софарма” АД и всички съпътстващи документи.