Каталог > Press > Информация за Общо събрание на акционерите 2013

Информация за Общо събрание на акционерите 2013

17 Юни 2013

Oбръщаме внимание на всички акционери на „Софарма“ АД, че както е упоменато в Поканата, свиканото от Съвета на директорите Редовно Общо събрание на акционерите на 21.06.2013 година от 11:00 часа за първа година ще бъде с място на провеждане: Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, етаж 3, ул. Лъчезар Станчев № 5. Регистрацията започва от 9:30 до 11:00 часа.