Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

27 Септември 2016

Софарма АД информира, че от 15 септември до и включително 26 септември 2016 Дружеството изкупи обратно 27 669 собствени акции представляващи 0.02% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 77 250.62 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.79.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 507 381, представляващи 4.085% от акционерния капитал на Дружеството.