Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

4 Април 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 28 Март 2013 до и включително 3 Април 2013 Дружеството изкупи обратно 1000 собствени акции представляващи 0.00076% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 2370 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.37. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3667347, представляващи 2.778% от акционерния капитал на Дружеството.