Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

21 Март 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 14 Март 2013 до и включително 20 Март 2013 Дружеството изкупи обратно 15688 собствени акции представляващи 0.012% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 35783.38 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.28. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3652867, представляващи 2.767% от акционерния капитал на Дружеството.