Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

31 Януари 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 24 Януари 2013 до и включително 30 Януари 2013 Дружеството изкупи обратно 30477собствени акции представляващи 0.023% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 71646.72 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.35. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3542171, представляващи 2.68% от акционерния капитал на Дружеството.