Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

24 Януари 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 17 Януари 2013 до и включително 23 Януари 2013 Дружеството изкупи обратно 20763 собствени акции представляващи 0.016% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 44605.9 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.15. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3511694, представляващи 2.66% от акционерния капитал на Дружеството.