Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

17 Януари 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 10 Януари 2013 до и включително 16 Януари 2013 Дружеството изкупи обратно 1000 собствени акции представляващи 0.00076% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 2100 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.10. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3490931, представляващи 2.64% от акционерния капитал на Дружеството.