Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

12 Март 2015

Софарма АД информира, че от 5 Март 2015 до и включително 11 Март 2015 Дружеството изкупи обратно 900 собствени акции представляващи 0.00067% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 2 970.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.30. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 147 956, представляващи 3.82 % от акционерния капитал на Дружеството.