Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

5 Март 2015

Софарма АД информира, че от 26 Февруари 2015 до и включително 4 Март 2015 Дружеството изкупи обратно 1000 собствени акции представляващи 0.00076% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 280.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.28. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 147 056, представляващи 3.90 % от акционерния капитал на Дружеството.