Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

14 Юли 2016

Софарма АД информира, че от 7 юли 2016 до и включително 13 юли 2016 Дружеството изкупи обратно 177 877 собствени акции представляващи 0.13% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 454 531.32 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.555.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 398 873, представляващи 4.01 % от акционерния капитал на Дружеството.