Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

29 Юли 2016

Софарма АД информира, че на 28 юли 2016 Дружеството изкупи обратно 2968 собствени акции представляващи 0.0022% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 8011.26 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.70.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 452 921, представляващи 4.05% от акционерния капитал на Дружеството.