Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

26 Февруари 2015

Софарма АД информира, че от 19 Февруари 2015 до и включително 25 Февруари 2015 Дружеството изкупи обратно 2 385 собствени акции представляващи 0.0018% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 8 195.40 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.44. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 146 056, представляващи 3.90% от акционерния капитал на Дружеството.