Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

15 Септември 2016

Софарма АД информира, че от 8 септември до и включително 14 септември 2016 Дружеството изкупи обратно 11 024 собствени акции представляващи 0.0082% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 30 167.82 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.73.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 479 712, представляващи 4.065% от акционерния капитал на Дружеството.