Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

29 Септември 2016

Софарма АД информира, че от 29 септември до и включително 30 септември 2016 Дружеството изкупи обратно 57 328 собствени акции представляващи 0.042% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 171 228.54 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2.99.

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 662 414, представляващи 4.20% от акционерния капитал на Дружеството.