Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

5 Февруари 2015

Софарма АД информира, че от 29 Януари 2015 до и включително 04 Февруари 2015 Дружеството изкупи обратно 3 200 собствени акции представляващи 0.0024% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 11 534.90 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.605. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 126 021, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.