Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

29 Януари 2015

Софарма АД информира, че от 22 Януари 2015 до и включително 28 Януари 2015 Дружеството изкупи обратно 1 694 собствени акции представляващи 0.0013% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 6 204.72 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.66. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 122 821, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.