Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

22 Януари 2015

Софарма АД информира, че от 15 Януари 2015 до и включително 21 Януари 2015 Дружеството изкупи обратно 1 000 собствени акции представляващи 0.00076% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 3 720.00 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.72. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 121 127, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.