Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

15 Януари 2015

Софарма АД информира, че от 8 Януари 2015 до и включително 14 Януари 2015 Дружеството изкупи обратно 2 677 собствени акции представляващи 0.002% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 9 957.10 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.72. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 120 127, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.