Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

8 Януари 2015

Софарма АД информира, че от 18 Декември 2014 до и включително 7 Януари 2015 Дружеството изкупи обратно 3897 собствени акции представляващи 0.003% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 15 019.98 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 3.85. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 117 450, представляващи 3.88% от акционерния капитал на Дружеството.